CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI

 

THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG
Tiến Huỳnh
0938.136.577
Hoà Nguyễn
0912.983.373

 

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Khu Vực TP Hồ Chí Minh
Thanh Hoa
0908.011.357
Hoàng Vũ
0914.311.819

Nguyễn Vững
0939.635.953
   

KV Miền Đông Nam Bộ
Nguyễn Vũ
0949.852.682

 

Khu Vực Tây Nguyên
Thế Thái
0938.811.007

 

Khu Vực Miền Tây
Nguyễn Vũ
0903.253.255
KV Miền Trung & Đà Nẵng
Lê Trung
0938 29 4599
Minh Tuấn
0905.087.546
HỖ TRỢ DỰ ÁN
Nguyễn Hòa
0912.983.373
Khu Vực Miền Nam
Mạnh Cường
0904.037.799
Khu Vực Miền Bắc

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Thiện Tín
0969.898.767

 

Cục Y Tế Dự Phòng – Bộ Y Tế

Posted On: 15:04:17 - 24/04/2013 - Viewed: 18830
Triển khai dự án lắp đặt hệ thống thiết bị trình chiếu bao gồm 70 bộ máy chiếu và màn chiếu

Ngày  1/6/2007 Ký hợp đồng với Cục Y Tế Dự Phòng – Bộ Y Tế – Ngõ 135 Núi Trúc – Hà Nội.  triển khai dự án lắp đặt hệ thống thiết bị trình chiếu bao gồm 70 bộ máy chiếu và màn chiếu


Share
Tin Tức Khác